SEO տեքստեր կայքերի համար

SEO տեքստեր

SEO տեքստերը որոնման համակարգերում կայքի առաջխաղացման գրավականն են: Որքան էլ տեխնիկապես ճիշտ կառուցված և արտաքին հարթակներում ներկայացած լինի կայքը, որոնման համակարգերի հավանությանն արժանանալու և բարձր դիրքեր գրավելու համար պետք է ունենա որակյալ բովանդակություն՝ ճիշտ օգտագործված բանալի բառերով:

✓ Որոնման համակարգերը հատկապես բարձր են գնահատում հարուստ բովանդակություն ունեցող կայքերը:

Հարուստ բովանդակություն ունենալու համար անհրաժեշտ է համակողմանիորեն ներկայացնել ապրանքը, ծառայությունը, երևույթը՝ շոշափելով բոլոր այն հարցերը, որոնք հետաքրքրում են համակարգում որոնում կատարողին:

✓ Բանալի բառերի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս հասկանալ, թե հատկապես ի՛նչն է հետաքրքրում առաջարկվող ապրանքներով ու ծառայություններով հետաքրքրվողներին: SEO տեքստում բանալի բառերի ճիշտ ընտրությունը և դրանց հիման վրա հյուսված բովանդակությունը բավարարում է որոնողների հետաքրքրությունը՝ միաժամանակ որոնման համակարգերին ազդակ հաղորդելով, որ կայքէջը պարունակում է հենց ա՛յն բովանդակությունը, որն անհրաժեշտ էր որոնողին: Իսկ սա իր հերթին նպաստում է կայքի բարձր վարկանշմանը համակարգում:

Բանալի բառերով հարուստ լինելուց բացի, որոնման համակարգերը ուշադրություն են դարձնում նաև տեքստերի այնպիսի չափանիշների, ինչպիսիք են՝

 • բովանդակության ինքնատիպ ու չկրկնօրինակված լինելը.
 • գրագիտությունը՝ ուղղագրական, կետադրական սխալներից զերծ լինելը.
 • պարզ ու հասկանալի, ընթերցողի լեզվով գրված լինելը՝ առանց խրթնաբանությունների և երկարաշունչ բազմաբարդ նախադասությունների.
 • տեքստի ընթեռնելիությունը.
 • մի շարք այլ հանգամանքներ:

Այս ամենին զուգահեռ պետք չէ մոռանալ կայքի մարքեթինգային նպատակների մասին:

SEO քոփիրայթինգ

SEO քոփիրայթինգը ստեղծում է տեքստեր, որոնք կայքում լուծում են միանգամից մի քանի առանցքային հարցեր՝

 • արդյունավետ կերպով ներկայացնում են ընկերությունը և առաջարկը.
 • բանալի բառերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ համապատասխանում են որոնողների նպատակներին.
 • նպաստում են որոնման համակարգերում կայքի վարկանշմանը:

Պատվիրե՛ք SEO կոնտենտ կայքերի համար

Կայքերի տեքստերը չպետք է լինեն ինքնանպատակ, դրանք պետք է ծառայեն կայքի վարկանիշի բարձրացմանը: Այս հարցում կարող ենք օգնել մենք, քանի որ

 • կայքերի կոնտենտի մշակմամբ զբաղվում ենք գրեթե 8 տարի.
 • զբաղվում ենք կայքերի SEO օպտիմալացմամբ և տիրապետում ենք բոլոր նրբություններին.
 • բովանդակությունն ստեղծելուց բացի, այն նաև թարգմանում ենք 3 լեզուներով.
 • ոչ միայն ստեղծում ենք նոր բովանադակություն, այլև մշակում ենք արդեն եղածը:

Նոր ստեղծվող կայքերի բովանդակությունը մշակվում է կայքի/ընկերության իմիջին և մարքեթինգային նպատակներին համապատասխան, տրամաբանական ճիշտ կառուցվածքով, ընտրված բանալի բառերի ճիշտ կիրառությամբ:

Առկա բովանդակության մշակումը ներառում է հետևյալը՝

✓  սրբագրում և խմբագրում.

✓  տրամաբանական կառուցվածքի ձևավորում.

✓  բանալի բառերի ուսումնասիրություն և դրանցով տեքստի հարստացում:

Անվճար խորհրդատվություն և գնառաջարկ ստանալու համար կարող եք լրացնել հայտը՝ նկարագրելով ձեր կայքն ու թողնելով կոնտակտային տվյալներ:

Մենք կօգնենք, որ կայքի տեքստերն աշխատեն ձեզ համա

SEO տեքստեր

SEO տեքստերը որոնման համակարգերում կայքի առաջխաղացման գրավականն են: Որքան էլ տեխնիկապես ճիշտ կառուցված և արտաքին հարթակներում ներկայացած լինի կայքը, որոնման համակարգերի հավանությանն արժանանալու և բարձր դիրքեր գրավելու համար պետք է ունենա որակյալ բովանդակություն՝ ճիշտ օգտագործված բանալի բառերով:

Որոնման համակարգերը հատկապես բարձր են գնահատում հարուստ բովանդակություն ունեցող կայքերը:

Հարուստ բովանդակություն ունենալու համար անհրաժեշտ է համակողմանիորեն ներկայացնել ապրանքը, ծառայությունը, երևույթը՝ շոշափելով բոլոր այն հարցերը, որոնք հետաքրքրում են համակարգում որոնում կատարողին:

Բանալի բառերի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս հասկանալ, թե հատկապես ի՛նչն է հետաքրքրում առաջարկվող ապրանքներով ու ծառայություններով հետաքրքրվողներին:
SEO տեքստում բանալի բառերի ճիշտ ընտրությունը և դրանց հիման վրա հյուսված բովանդակությունը բավարարում է որոնողների հետաքրքրությունը՝ միաժամանակ որոնման համակարգերին ազդակ հաղորդելով, որ կայքէջը պարունակում է հենց ա՛յն բովանդակությունը, որն անհրաժեշտ էր որոնողին: Իսկ սա իր հերթին նպաստում է կայքի բարձր վարկանշմանը համակարգում:

Բանալի բառերով հարուստ լինելուց բացի, որոնման համակարգերը ուշադրություն են դարձնում նաև տեքստերի այնպիսի չափանիշների, ինչպիսիք են՝

 • բովանդակության ինքնատիպ ու չկրկնօրինակված լինելը.
 • գրագիտությունը՝ ուղղագրական, կետադրական սխալներից զերծ լինելը.
 • պարզ ու հասկանալի, ընթերցողի լեզվով գրված լինելը՝ առանց խրթնաբանությունների և երկարաշունչ բազմաբարդ նախադասությունների.
 • տեքստի ընթեռնելիությունը.
 • մի շարք այլ հանգամանքներ:

Այս ամենին զուգահեռ պետք չէ մոռանալ կայքի մարքեթինգային նպատակների մասին:

SEO քոփիրայթինգ

SEO քոփիրայթինգը ստեղծում է տեքստեր, որոնք կայքում լուծում են միանգամից մի քանի առանցքային հարցեր՝

 • արդյունավետ կերպով ներկայացնում են ընկերությունը և առաջարկը.
 • բանալի բառերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ համապատասխանում են որոնողների նպատակներին.
 • նպաստում են որոնման համակարգերում կայքի վարկանշմանը:

Պատվիրե՛ք SEO կոնտենտ կայքերի համար

Կայքերի տեքստերը չպետք է լինեն ինքնանպատակ, դրանք պետք է ծառայեն կայքի վարկանիշի բարձրացմանը: Այս հարցում կարող ենք օգնել մենք, քանի որ

 • կայքերի կոնտենտի մշակմամբ զբաղվում ենք գրեթե 8 տարի.
 • զբաղվում ենք կայքերի SEO օպտիմալացմամբ և տիրապետում ենք բոլոր նրբություններին.
 • բովանդակությունն ստեղծելուց բացի, այն նաև թարգմանում ենք 3 լեզուներով.
 • ոչ միայն ստեղծում ենք նոր բովանադակություն, այլև մշակում ենք արդեն եղածը:

Նոր ստեղծվող կայքերի բովանդակությունը մշակվում է կայքի/ընկերության իմիջին և մարքեթինգային նպատակներին համապատասխան, տրամաբանական ճիշտ կառուցվածքով, ընտրված բանալի բառերի ճիշտ կիրառությամբ:

Առկա բովանդակության մշակումը ներառում է հետևյալը՝

 • սրբագրում և խմբագրում.
 • տրամաբանական կառուցվածքի ձևավորում.
 • բանալի բառերի ուսումնասիրություն և դրանցով տեքստի հարստացում:

Անվճար խորհրդատվություն և գնառաջարկ ստանալու համար կարող եք լրացնել հայտը՝ նկարագրելով ձեր կայքն ու թողնելով կոնտակտային տվյալներ:

Մենք կօգնենք, որ կայքի տեքստերն աշխատեն ձեզ համար 🙂